Wie tijdens een verbouwing of een sloopproject asbest vindt, zal hier natuurlijk van balen. Het mag dan in het verleden een populair bouwmateriaal zijn geweest, tegenwoordig zijn we maar al te goed op de hoogte van de schadelijke kanten van asbest en dus moet je er voorzichtig mee omspringen en zijn er wetten die vertellen hoe je dit moet doen. Dus, je vindt asbest. Wat ga je vervolgens doen? De mensen van SMART advies hebben een prima plan.

Stap 1: inventarisatie

Allereerst ga je precies inventariseren wat er is aangetroffen. Wat heb je gevonden, hoeveel is het? Dat is een belangrijk onderdeel, want het geeft je een duidelijk beeld van de klus die op je ligt te wachten. Een ander punt dat belangrijk is om goed voor ogen te hebben, is het doel van het project waar je mee bezig bent. Is het een verbouwing, is het een sloop? Wat wordt het eindstation en hoe wil je dat bereiken? Dit is belangrijk om helder te hebben, omdat het de stappen bepaalt die gezet moeten worden om van het asbest af te komen. Immers; als je met een sloopproject bezig bent, zal je inderdaad asbest moeten afvoeren nadat het zorgvuldig gescheiden is van het andere bouwpuin. Ben je echter bezig met een relatief kleine verbouwing, dan kan het goed zijn dat het asbest niet eens weggehaald hoeft te worden. Dan kan het juist heel goed mogelijk zijn dat het asbest blijft zitten waar het zit, omdat het geen bedreiging voor de gezondheid vormt. Dit moet bepaald worden voordat men overgaat tot actie, omdat die actie helemaal afhankelijk is van wat er vooraf is afgesproken.

Stap 2: het stappenplan maken

Vervolgens wordt er – aan de hand van de informatie die in stap 1 is opgedaan – een stappenplan gemaakt. Dit is een plan waarin precies beschreven staat wat er moet gebeuren om zo veilig mogelijk met asbest om te springen. In dit plan wordt nauwkeurig omschreven wat er voor nodig is om tot het uiteindelijke doel van het project te komen. Moet het asbest verwijderd worden, dan staat in dit plan precies beschreven hoe dat moet gebeuren, wat de regels zijn waaraan je je moet houden en – indien gewenst – met wie je dat plan zou moeten uitvoeren. Want hoewel je het zelf kan doen, kan het ook erg fijn zijn als een specialist je helpt.

Stap 3: het uitvoeren van het stappenplan

Tenslotte is het tijd voor de laatste stap in het plan, het uitvoeren ervan. Zoals gezegd kan je dit zelf doen, maar is het ook mogelijk dat je dit laat doen door een specialist. Deze specialist weet immers precies wat hij of zij moet doen en neemt op die manier zorgen over de uitvoering van het plan weg. Wil je het liever zelf doen, dan kan dat natuurlijk ook. Er is een duidelijk handvat aangeleverd, waarmee je vervolgens prima aan de slag kan. En zo kan je snel weer verder met je project, terwijl de veiligheid van jou en je collega’s wordt gegarandeerd.